Nyomtatás

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogokkal kapcsolatos állásfoglalás
 
A Trainer C Kft. honlapja, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Trainer C Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
 
Védjegyek
 
A cég logo a Trainer C Kft. bejegyzett védjegye. Minden más védjegy más cégek tulajdonában van.
 
Tartalom
 
A Trainer C Kft. nem vállalt és nem is vállal semmilyen, akár kifejezett, akár vélelmezett garanciát a jelen honlap tartalmát illetően; és semmilyen vélelmezett piacképességre, jogcímre, jogsértés elkerülésére, célnak megfelelőségre vonatkozó garanciát nem ismer el. A Trainer C Kft.-t nem terheli felelősség a jelen honlaphoz való hozzáférésből vagy tartalmának használatából származó semmilyen kárért, veszteségért vagy követelésért, azok jogosságától függetlenül. A Trainer C Kft.-t semmilyen esetben nem terheli semmilyen speciális, közvetett, büntetés jellegű vagy az elszenvedett károkból eredő, illetve egyéb jellegű kártérítési kötelezettség, beleértve, de nem korlátozva a használat, az adatok vagy a nyereség elvesztését, tekintet nélkül az eljárási formára, beleértve de nem korlátozva a szerződésre, a hanyagságra vagy más jogellenes cselekedetre, amely a tartalom használata, másolása vagy megjelenítése kapcsán merül fel.
 
A Trainer C Kft. tudomása szerint a tartalom pontos, teljes és aktuális, ugyanakkor tartalmazhat nem szándékos szakmai vagy tényszerű pontatlanságokat illetve tipográfiai hibákat, és a Trainer C Kft. nem garantálja, hogy az információ pontos vagy teljes vagy aktuális. Az Ön felelőssége, hogy bármely információt ellenőrizze további felhasználás előtt. A Trainer C Kft.-nek jogában áll bármikor, illetve bizonyos időközönként változtatni az itt leírt termékeken és szolgáltatásokon, de nem vállal kötelezettséget az információ frissítésére, továbbá hangsúlyozza, hogy a hibákra és a kihagyásokra vonatkozó semmilyen felelősséget nem ismer el.